Velkommen til hjemmesiden for forskningsprojektet, der undersøger mobning og negative sociale relationer på arbejdspladsen.

Projektets formål er at bidrage med væsentlig, ny viden om, hvordan mobning og negative sociale relationer udvikles og fører til sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed. Den opnåede viden fra projektet vil være nyttig i fremtidig forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Her på siden kan du læse mere om projektet og løbende følge med i de forskningsartikler, der bliver publiceret.

I projektet deltager forskere fra Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab, Institut for Psykologi samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 Projektet er sponsoreret af Det Frie Forskningsråd (DFF – 1319-00092) og Arbejdsmiljøforskningsfonden.